Hermi - Rubikon GRAL
hermi.si

Hermi spletno mesto, ki nudi rešitve pred udarom strele.

Ključni poudarki

Podjetje Hermi d.o.o. se ukvarja s svetovanjem, proizvodnjo, prodajo in montažo strelovodne opreme, prenapetostne zaščite, kabelskih polic, lestev in konstrukcijskih sistemov pod lastno tržno blagovno znamko HERMI.

Z novim spletnim mesto do zvišanja ugleda

Video vsebine - izpostavitev vrednot

Prikaz ključnih informacij za B2B in B2C segment

Svež promet na strani s pomočjo ciljanega oglaševanja

Blagovna znamka HERMI ima večletno tradicijo in je dobro poznana tako v Sloveniji kot na območju bivše Jugoslavije, z njo pa želijo prodreti tudi na tuje, predvsem zahodne trge. Marsikateri potencialni partner iz Zahodne Evrope še vedno ne dojema slovenskih podjetij kot podjetij, ki delujejo v stabilnem okolju in hkrati znajo prevzeti vlogo zanesljivega poslovnega partnerja. Ta vtis se pogosto spremeni šele po tem, ko prvič obiščejo sedež podjetja. In prav tu je bila naša glavna naloga pri prenovi spletnega mesta za podjetje Hermi d.o.o. – izpostaviti znanje, strokovnost in profesionalen odnos podjetja, ob tem pa poskrbeti še za to, da bi stran pri obiskovalcih vzbudila dovolj interesa, da bi bilo s tem prodajni ekipi podjetja delo nekoliko olajšano.

Video uporabnikom pozitivno predstavi in približa sporočilo podjetja.


Korporativni video Hermi: eden najbolj učinkovitih formatov za posredovanje vrednot podjetja.

 

Podjetje Hermi d.o.o. je sicer najbolj aktivno na področju prodaje poslovnim kupcem (B2B), vendar svoje izdelke in storitve nudi tudi fizičnim osebam (B2C). Oba segmenta so želeli dodatno izpostaviti na spletu in poskrbeti, da obiskovalci spletne strani iz kratkih in jedrnatih opisov izdelkov dobijo dovolj informacij, na podlagi katerih se lahko odločijo, ali Hermi ponuja prave rešitve zanje. Prav tako so želeli vzpostaviti enostaven način komunikacije s potencialnimi strankami, zato smo v stran integrirali elemente za hiter kontakt prek spleta.

Ključne informacije o produktnih skupinah smo prikazali na različne načine, ki ustrezajo specifičnim segmentom ciljnih skupin (B2B in B2C).

Z naročnikom smo se dogovorili tudi glede želene funkcionalnosti spletne strani. Niso želeli le tipične predstavitvene korporativne spletne strani, ključna je bila priprava funkcionalne optimizirane spletne strani, ki bo s pomočjo učinkovitih, enostavnih in privlačnih grafičnih elementov skrbela za beleženje povpraševanj in kontaktov zainteresiranih obiskovalcev spletne strani (t.i. “lead generation”).

Projekta smo se lotili sistematično, saj smo za ustrezno predstavitev morali tudi sami podrobno spoznati novega naročnika in njegove izzive. Prvi korak je bila priprava korporativnega predstavitvenega videa v več jezikih, ki nudi vpogled v način dela, izdelke in zaposlene v podjetju Hermi. Po intervjujih in uskladitvi želja smo pripravili scenarij, ki je zajel ključne predstavitvene elemente, in se lotili snemanja videa. Video zajema kadre, ki gledalca popeljejo po prostorih podjetja Hermi, predstavijo se njihovi izdelki in projekti, vse skupaj pa z osebno noto zaokroži tudi spremni govor direktorja podjetja, gospoda Mirana Rauterja. Informacije, ki smo jih pridobili od naročnika, analiza konkurence in analiza podatkov prejšnje spletne strani, ki smo jo opravili z Google Analytics, so bile osnova za zasnovo strani. Pri pripravi vizualnih elementov in izgleda spletne strani smo upoštevali Hermijevo celostno grafično podobo (CGP) in smernice, ki so primerne za določene ciljne skupine obiskovalcev, ki iščejo tovrstne informacije.

Vzpostavitev kriterijev za pridobivanje kakovostnih sledi ("Lead generation")

Pripravili smo spletno mesto, ki je v prvi vrsti namenjeno kratki in jedrnati predstavitvi izdelkov v osmih jezikih za prav toliko ciljnih skupin. Obiskovalcem spletne strani smo želeli omogočiti, da zelo hitro in na različne načine pridobijo ključne informacije in se odločijo, ali gre za izdelke, ki jih iščejo.
Osnovne informacije o ponudbi podjetja lahko obiskovalci spletne strani najdejo v različnih kategorijah izdelkov, podrobnejše podatke posamičnih izdelkov pa so jim na voljo v katalogih izdelkov, ki si jih lahko enostavno naročijo na svoj e-mail. S tem mehanizmom smo želeli zmanjšati število oseb, ki prenesejo katalog le zaradi tega, ker ne vedo, kaj točno podjetje ponuja, in pridobiti kontakte tistih oseb, ki so jih kratki opisi prepričali o ustreznosti izdelkov HERMI za njihove potrebe.

 

Na produktnih straneh smo dodali tudi kontaktne obrazce in obrazce za oddajo povpraševanja. S tem smo želeli olajšati komunikacijo s podjetjem tudi tistim obiskovalcem spletne strani, ki imajo vprašanja oziroma želijo pridobiti ponudbo.

Prvi stik med uporabnikom in spletno stranjo je običajno vstopna stran. Slednjo smo zato prilagodili različnim ciljnim skupinam in na njej izpostavili elemente, s katerimi smo želeli doseči cilje same strani. Obiskovalci ob vstopu na stran tako najprej vidijo kratek izsek iz korporativnega videa, ki si ga celega lahko ogledajo s klikom na gumb. Pod videom so na tri različne načine predstavljene kategorije izdelkov, na dnu strani pa smo izpostavili certifikate, ki utrjujejo ugled podjetja, in lokacije podjetja po Evropi. Več o referencah in kakovosti izdelkov si obiskovalci strani lahko preberejo znotraj segmenta, ki je namenjen predstavitvi podjetja.

Nismo pozabili na promet novih obiskovalcev in optimizacijo

Seveda pa novo spletno mesto ne prinaša vidnih rezultatov, če ne poskrbimo za dotok novih obiskovalcev. Da bi hitreje prišli do potencialnih kupcev, smo na specifičnih tujih trgih izvedli digitalne kampanje s pomočjo oglaševalske platforme Google AdWords.

Po dogovoru z naročnikom smo se najprej lotili oglaševanja na 3 konkurenčnih tujih trgih, kjer želijo najprej povečati svojo prisotnost. Ključ do uspeha sta bila raziskava in nenehna optimizacija, saj ima vsak trg svoje specifike, ki smo jih morali upoštevati. Poleg zunanjih dejavnikov smo upoštevali tudi specifike branže, v kateri Hermi izvaja svoje aktivnosti, saj ne gre za izdelke široke potrošnje. V kratkem času smo prišli do pričakovanih rezultatov, ki so pokazali razlike med ciljnimi skupinami glede na države, kar je služilo kot izhodišče za bolj podrobno opredelitev ciljnih skupin, prilagoditev oglasov in posledično optimizacijo rezultatov. Rezultate ves čas spremljamo s pomočjo različnih orodij za beleženje rezultatov, kjer velja izpostaviti Google Analytics in vklop funkcionalnosti kot je npr. nastavitev merljivih ciljev, ki so osredotočeni na želene konverzije.

V prvi fazi smo uporabili Google Iskalno omrežje (“Search Network”), saj smo ciljali na ljudi, ki že vedo, kaj iščejo in v pol leta na spletno stran uspeli pripeljati več kot 16.000 tujih obiskovalcev iz 3 ciljanih trgov. Gre za sezonsko ponudbo, zato čas med sezonami izkoristimo za optimizacije uporabniške izkušnje (UX) in nastopa podjetja Hermi.

Sorodni projekti