Dobičkonosni odnosi in donosi se začnejo z utemeljeno in podprto poslovno vizijo.

Svetovanje na področju strategije trženja in upravljanja trženja

Ne glede na to, ali prodajate storitev ali izdelek, je ključnega pomena za blagovno znamko postavljanje strategije trženja. Sledimo načelom upravljanja trženja Philipa Kotlerja, ki jih nenehno nadgrajujemo s sodobnimi pristopi in lastnimi izkušnjami.

Vezi ustvarjamo in negujemo, skupaj.

Skrbimo za digitalne, prodajne, oglaševalske, strateške cilje znamk, ki jim zaupate tudi vi.
Med njimi smo prostor prihranili – tudi vaši. 

Priprava in izvedba marketinških načrtov

Nov, svež ali dodaten pogled na vašo marketinško strategijo

Kako krmariti med vsemi možnostmi in taktikami, ki so na voljo sodobnemu marketingarju?
Ker si kar 4 od 5 marketing managerjev danes želijo podporo ali dodaten pogled na svoje marketinške strategije smo lahko z vsemi izkušnjami ter strokovno podlago odličen strateški partner.

Ali poslovna strategija vašega podjetja vsebuje tudi trženjsko-komunikacijski načrt?
Če se vam je že kdaj zgodilo, da ste po komunikacijski kampanji nemočno opazovali prodajne rezultate in se spraševali, kje pri trženju ste ubrali napačno pot, je velika verjetnost, da ste pri postavljanju trženjske strategije nekaj spregledali. Da bodo potrošniki vašo blagovno znamko pogosteje prepoznavali in si o njej ustvarili pozitivno podobo, je pomemben vsak stik, ki ga lahko ustvarite s potencialnimi kupci. Tu vam lahko pomagamo mi. Pripravimo vam trženjsko-komunikacijski načrt za prihodnje fiskalno leto in določimo vsa komunikacijska orodja: kje je pomembno, da ste prisotni skozi vse leto, katera komunikacijska orodja so za vas najbolj primerna in kako pogosto jih je smiselno uporabljati ter kakšen naj bo vaš ton komuniciranja. Dobro zastavljen trženjsko-komunikacijski načrt in natančno opredeljeni ter merljivi cilji vam bodo dali boljši vpogled v učinkovito komuniciranje.

Marketing je pomemben vidik poslovanja vsakega podjetja, saj prispeva k njegovi rasti in razvoju. Pa vendar je včasih težko najti pravo osebo, ki bo učinkovito pokrivala vsa področja marketinškega komuniciranja. V nekaterih primerih je zato racionalnejša odločitev, če podjetje za upravljanje marketinške funkcije najame zunanje strokovnjake.

Bogat nabor izkušenj, ki jih imamo, nam omogoča, da učinkovito vodimo vse marketinške aktivnosti za podjetja različnih velikosti, tudi za tista, ki niso uspela oblikovati lastnega učinkovitega oddelka za marketing.
Prvi korak, ki ga pri vzpostavljanju marketinške funkcije za naročnika naredimo, je, da skupaj s poslovodstvom opredelimo strateške usmeritve in cilje za petletno obdobje, pa tudi ključne kazalce uspešnosti (KPI), ki jih nato zasledujemo.
Pri tovrstnem sodelovanju je izjemno pomembno usklajeno delovanje z različnimi službami v podjetju, še posebej s prodajo. Ključnega pomena pa je tudi zelo natančno poročanje o doseženih rezultatih in porabljenih sredstvih.

Na prenos sporočila potencialnemu kupcu lahko ključno vpliva skrbno izbran medijski prostor
Glede na ciljno skupino, komunikacijske cilje, konkurenco, moč komuniciranja, razpoložljiv proračun in konkurenčne prednosti izdelka ali storitve, v času snovanja kampanje vzporedno snujemo medijsko strategijo. Vrsta medija, obdobje, frekvenca in doseg oglaševanja so enako pomembni kot sporočilo, poziv ali kreativnost oglasa. Za naše naročnike v danem proračunu najdemo tiste medije, ki bodo podprli sporočilnost oglasov in vplivali na pozitivne prodajne rezultate. Skrbimo za kakovostno medijsko taktiko, medijski zakup, dobre pogoje pri medijih in spremljanje rezultatov kampanje med njenim potekom in po njenem zaključku.

Potrošnikov vpogled je najboljše izhodišče pri kreativnem snovanju kampanje
Kadar ima naročnik dilemo, katero konkurenčno prednost izdelka izpostaviti ali pa je izdelek oziroma storitev ne ponujata na prvi pogled, raziščemo potrošnikov vpogled. S čim utegneta izdelek ali storitev presenetiti potrošnika je informacija, ki jo obrnemo v prid blagovne znamke, prav tako je pomembno, če izdelek ali storitev ključno pomagata pri odpravljanju določenih težav. Potrošnikovo vedenje in nakupne navade raziskujemo preko anket, fokusnih skupin ali poglobljenih pogovorov, preden se lotimo komunikacijske strategije.


Operativno upravljanje marketinške funkcije

Marketing za rast in razvoj podjetja

Marketing je gonilna sila za ustvarjanje dobička v podjetju. Poskrbite, da imate dovolj kapacitet, da se ji lahko posvetite strateško. V določenih situacijah lahko prevzamemo večji del operativnih nalog in vas na ta način razbremenimo.

Podprto s kreativno iskrico, ki zažari v očeh vašega kupca

Čemu služi akcija, ki ne sproži reakcije?

Ustvariti zgodbo, ki bo pritegnila pozornost potrošnika in pri njem vzbudila zanimanje za vaš izdelek ali storitev, vedno zahteva sveže oči. Zato ustvarjamo zgodbe, ki pri potrošnikih zbujajo pozitivne odzive: nasmeh, začudenje, občudovanje ali željo po še. Ob tem se zavedamo močnega vpliva, ki ga ima oglaševanje na sodobno potrošništvo, zato ostajamo zvesti načelu, da je pot enako pomembna kot cilj in da je človek na koncu dneva pomembnejši od stvari.

Danes je ta dan, ko si rečemo …

Začnimo ustvarjati nove vezi. Skupaj.

Zagotovite si partnerja, ki zna povezovati marketing in prodajo ter omogoča blagovnim znamkam edinstvene pozicije na online in offline platformah.

RubikonGRAL

Produkcija 2021

© 2021 Rubikon GRAL - All Rights Reserved